การทดสอบ

  Testing-siam-metal-sheet5

  พิสูจน์ความสวยงาม โดยการทดสอบกลางแจ้ง 5 ปี

  แผ่นที่อยู่ขวามือแสดงให้เห็นถึงการทดสอบกลางแจ้งในสภาวะแวดล้อมปกติ ในประเทศสิงค์โปร์เป็นเวลามากกว่า 54 เดือน เหล็กเคลือบสีชนิดอื่นจะมีผลกระทบจากรอยคราบฝุ่นสกปรก ในขณะที่เหล็กเคลือบสี Clean COLORBOND ไม่มีคราบฝุ่นสกปรกเกาะและยังคงมีสีสันและพื้นผิวที่สวยงาม

   

  Testing-siam-metal-sheetTesting-siam-metal-sheet-news

  แผ่นหลังคาดัดโค้ง(Curved Sheeting) Crimp Curved Sheeting คือแผ่นหลังคาดัดโค้ง โดยการนำแผ่นผ่านเข้าเครื่องดัดโค้ง ซึ่งเรียกว่า Crimp Curved Sprung Curved Sheeting คือแผ่นหลังคาดัดโค้ง โดยการนำแผ่นตรงมาดัดโค้งตามโครงสร้างโดยไม่ต้องเข้าเครื่องดัดโค้ง ซึ่งเรียกว่า Sprung Curved

  Testing-siam-metal-sheet2Testing-siam-metal-sheet3Testing-siam-metal-sheet4