แผ่นหลังคาโปร่งแสง

  จุดเด่น

          ให้ความสว่างจากแสงธรรมชาติเข้ามาในอาคาร โดยไม่ต้องเปิดไฟฟ้าในเวลากลางวัน ช่วยประหยัดค่ากระแสไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงงานอุตสาหกรรม โกดังสินค้า ที่ต้องการแสงสว่างตลอดเวลาช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลกำไรได้ดี

          แผ่นหลังคาโปร่งแสงและแผ่นบานเกล็ดโปร่งแสงที่ดี จะต้องผลิตเฉพาะตามรูปลอนของหลังคาเหล็ก  และบานเกล็ดเหล็ก ซึ่งจะทำให้ลดการรั่วซึมของน้ำฝน อีกทั้งทำให้เกิดความสวยงามในการติดตั้ง ซึ่งรูปลอนหลังคาและบานเกล็ดของสยามเมทอลซีท เป็นที่ยอมรับในวงการผลิตแผ่นโปร่งแสงโดยทำรูปลอนให้เป็นมาตรฐานในการผลิตทั้งแผ่นหลังคาโปร่งแสง และแผ่นบานเกล็ดโปร่งแสง  มีให้เลือกหลายสี หลายขนาดเพื่อความเหมาะสมกับลักษณะงาน

  Design consideration

  product_4_4

   
  ชนิดของอาคาร
  Type of Building
  สีภายในอาคาร
  Inter Wall Colour

  ปริมาณแผ่นหลังคาโปร่งแสงที่ควรใช้ %
  Usage Quantity %


  Standard-Opal
  Standard Plus-Opal Blue
  Wonder Glas-Opal  Cool-Lite - White

  โรงงานทั่วไปที่มีความสูง <15 ม.

  Factory with

  height < 15 m.

  สีอ่อน Light


  สีทึบ
  Dark

  10


  12

  14


  17

  โรงงานทั่วไปที่มี

  ความสูง > 15 ม.

  Factory with

  height > 15 m.

  สีอ่อน Light


  สีทึบ
  Dark

  12


  15

  17


  21

  โกดัง

  Warehouse

  สีอ่อน Light

  สีทึบ
  Dark

  10

  12

  14

  17