740

  Siam-metal-sheet-หลังคาเหล็กรีดลอน- SB-740

  จุดเด่น

  เหมาะสำหรับหลังคา ที่มีมุมลาดเอียงตั้งแต่ 4 องศาขึ้น หรือ ประมาณ 1 ต่อ 15 ทั้งนี้ขึ้นกับความยาวของแผ่น และปริมาณการรับน้ำฝนรวมทั้งการติดตั้งต้องเช็คให้แน่ใจว่าแนวแปได้ระดับอยู่ในระนาบ และรางน้ำสามารถระบายน้ำฝนได้โดยไม่ติดขัด

  บริเวณช้อนทับของลอนหลังคา (Side Lap) มีร่องดักน้ำ และคิ้วกันน้ำย้อนตลอดความยาวแผ่นซึ่งช่วยป้องกันการดูดน้ำ โดยสูญญากาศ (VACUUM) และป้องกันการรั่วซึมของน้ำฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ข้างลอนตัวเมียที่ถูกประกบ ปลายแผ่นวางอยู่บนแป ทำให้มีความแข็งแรงในแนวซ้อนทับของลอนหลังคา สามารถดัดโค้งตามโครง สร้างได้ทั้งแบบคว่ำและแบบหงาย

  รัศมีดัดโค้ง

  แผ่นหลังคาโค้งธรรมชาติ (SPRUNG CURVED ROOFING) รัศมีความโค้งแบบคว่ำต่ำสุด 35 เมตร แบบหงายไม่สามารถทำได้

  แผ่นหลังคาปั้มโค้ง (CRIMP CURVED ROOFING) รัศมีปั้มโค้งแบบคว่ำต่ำสุด 330 มม. แบบหงาย ต่ำสุด 380 มม.
  740_1

   

  รายละเอียดวัสดุ

  Physical Characteristies

  ความหนาแผ่นเหล็กไม่รวมชั้นเคลือบ
  Base Matal Thickness (BMT) mm

  0.35

  0.42

  0.45

  0.55

  ความหนาแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบ AZ150
  Total Coated Thickness (TCT) mm

  0.40

  0.47

  0.50

  0.60

  น้ำหนักแผ่น/พื้นที่
  Mass per unit area kg/m2

  3.60

  4.25

  4.57

  5.54

  ความหนาแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบ CCB
  Paint Coated Thickness (PCT) mm

  0.43

  0.50

  0.53

  0.63

  น้ำหนักแผ่น/พื้นที่
  Mass per unit area kg/m2

  3.68

  4.35

  4.65

  5.61

  ลักษณะช่วงแป

  Type of span

  ระยะห่างสูงสุดของช่วงแปหลังคา

  Maximum Support Spacing of Roof

  แปปลาย (End Span) mm

  1100

  1300

  1400

  1800

  แปกลาง (Inter Span) mm

  1500

  1900

  2100

  2500

  ส่วนยื่นล้ำ (Overhang) mm

  150

  150

  150

  200

  ลักษณะช่วงแป

  Type of span

  ระยะห่างสูงสุดของช่วงแปผนัง

  Maximum Support Spacing of Wall

  แปปลาย (End Span) mm

  1200

  2000

  2100

  2400

  แปกลาง (Inter Span) mm

  1800

  2500

  2600

  3000

  ส่วนยื่นล้ำ (Overhang) mm

  150

  150

  150

  200

   

  ความยาวสูงสุดของแผ่นหลังคา (เมตร)

  Maximum Roof run (in metres)


  ปริมาณน้ำฝน
  Rainfall Intensity(mm/hr)


  มุมลาดเอียงของหลังคา
  Roof Slope

  1 in 20
  30 องศา

  1 in 12
  5 องศา

  1 in 7.5
  7.5 องศา

  1 in 6
  10 องศา

  200

  87

  105

  122

  131

  250

  69

  84

  97

  104

  300

  58

  70

  81

  87

  400

  43

  52

  61

  65