750

  ลอน SB-750

  จุดเด่น

  เหมาะสำหรับหลังคา ที่มีมุมลาดเอียงตั้งแต่ 3 องศาขึ้นไป หรือ ประมาณ 1 ต่อ 20 ทั้งนี้ขึ้นกับความยาวของแผ่น และปริมาณการรับน้ำฝนรวมทั้งการติดตั้งต้องตรวจเช็คให้แน่ใจว่าแนวแปได้ระดับอยู่ในระนาบ และรางน้ำสามารถระบายน้ำฝนได้โดยไม่ติดขัด

  สันลอนสูง 38 มม. ช่วยเพิ่มการรับปริมาณน้ำฝนและความแข็งแกรงให้แก่โครงสร้าง

  สามารถดัดโค้งตามโครงหลังคาตามโครงสร้างได้ทั้งแบบคว่ำและแบบหงาย

  รัศมีดัดโค้ง

  แผ่นหลังคาโค้งธรรมชาติ (SPRUNG CURVED ROOFING) รัศมีความโค้งแบบคว่ำต่ำสุด 50 เมตร แบบหงายไม่สามารถทำได้

  แผ่นหลังคาปั้มโค้ง (CRIMP CURVED ROOFING) รัศมีปั้มโค้งแบบคว่ำต่ำสุด 350 มม. แบบหงาย ต่ำสุด 400 มม.

  750_1

  รายละเอียด

  Physical Characteristies

  ความหนาแผ่นเหล็กไม่รวมชั้นเคลือบ
  Base Matal Thickness (BMT) mm

  0.35

  0.42

  0.45

  0.55

  ความหนาแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบ AZ150
  Total Coated Thickness (TCT) mm

  0.40

  0.47

  0.50

  0.60

  น้ำหนักแผ่น/พื้นที่
  Mass per unit area kg/m2

  3.60

  4.25

  4.57

  5.54

  ความหนาแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบ CCB
  Paint Coated Thickness (PCT) mm

  0.43

  0.50

  0.53

  0.63

  น้ำหนักแผ่น/พื้นที่
  Mass per unit area kg/m2

  3.68

  4.35

  4.65

  5.61

  ลักษณะช่วงแป

  Type of span

  ระยะห่างสูงสุดของช่วงแปหลังคา

  Maximum Support Spacing of Roof

  แปปลาย (End Span) mm

  1100

  1300

  1400

  1800

  แปกลาง (Inter Span) mm

  1500

  1900

  2100

  2500

  ส่วนยื่นล้ำ (Overhang) mm

  150

  150

  150

  200

  ลักษณะช่วงแป

  Type of span

  ระยะห่างสูงสุดของช่วงแปผนัง

  Maximum Support Spacing of Wall

  แปปลาย (End Span) mm

  1200

  2000

  2100

  2400

  แปกลาง (Inter Span) mm

  1800

  2500

  2600

  3000

  ส่วนยื่นล้ำ (Overhang) mm

  150

  150

  150

  200

   

  ความยาวสูงสุดของแผ่นหลังคา (เมตร)

  Maximum Roof run (in metres)


  ปริมาณน้ำฝน
  Rainfall Intensity(mm/hr)


  มุมลาดเอียงของหลังคา
  Roof Slope

  1 in 20
  30 องศา

  1 in 12
  5 องศา

  1 in 7.5
  7.5 องศา

  1 in 6
  10 องศา

  200

  105

  129

  148

  160

  250

  84

  103

  118

  128

  300

  70

  86

  98

  106

  400

  52

  64

  74

  80