SPU-720-01 SPU-720-02 SPU-720-03 SPU-720-04 SPU-720-05

  SPU-720

  ลอน SPU-720

  จุดเด่น

          เป็นแผ่นหลังคาเหล็กรีดลอนที่ฉีดพ่นฉนวน PUFOAM ติดอยู่ตลอดทั่วทั้งแผ่น มีความหนาของฉนวนคงที่แน่นอน เรียบไม่เป็นลอน ความหนาของฉนวน PU FOAM มีขนาด 20, 25, 50 mm. สำหรับความต้องการและความเหมาะสมในการใช้งาน ผิวหน้าของฉนวนโฟมโพลียูริเทน ของ SIAM INSULATED METAL ROOF ถูกกรุด้วยวัสดุปิดทับ (FACING SHEET) ซึ่งมีให้เลือกทั้ง ALUMINIUM FOILS, PVC SHEETและ METAL SHEET เพื่อป้องกันการหลุดร่อน และเสื่อมสภาพจากความชื้นและรังสี UV ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ฉนวนเกิดการเสื่อมสภาพ

  ข้อดีของฉนวนโฟมโพลียูริเทน

  1. สามารถลดการแผ่รังสีและการนำความร้อนได้มากกว่า 90% ด้วยค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน ที่ต่ำที่สุดจากสูญญากาศ
  2. คงสภาพความเป็นฉนวนที่อุณหภูมิใช้งานสูงถึง 100 องศาเซลเซียล และต่ำสุดถึง -118 องศาเซลเซียล
  3. มีโครงสร้างของเนื้อโฟมแบบ SEMI -CLOSED CELLS จึงสามารถดูดซับเสียง ป้องกันเสียงรบกวน เสียงก้องหรือเสียงซึ่งอาจทะลุผ่านมาจากภายในสู่ภายนอกหรือจากภายนอกสู่ภายในได้เป็นอย่างดี
  4. ทนต่อกรดและด่าง ไม่ลามไฟเนื่องจากผสมสารกันไฟ มีน้ำหนักเบา ทนทาน สามารถ รับแรงกดได้มากกว่า 1.4 KPa
  5. มีคุณสมบัติในการประสานกับวัสดุอื่นดีเยี่ยม สามารถเกาะติดผิวหลังคาเหล็ก โดยไม่มีช่องว่างหรือโพรงอากาศจึงสามารถกันรั่ว กันซึม และป้องกันการเกิดสนิมได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการเกิดการกลั่นตัว หรือควบแน่นรวมตัวเป็นหยดน้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
  6. PU FOAM เป็น VERSATILE CELLULAR PLASTIC จึงมีความคงทนแข็งแรงน้ำหนักเบาไม่เสื่อมสภาพตลอดอายุการใช้งาน ไม่หลุดร่อน ไม่มีรอยต่อ ติดกันเป็นเนื้อเดียวกันตลอดสามารถกำหนดความหนาได้ตามต้องการ และปลอดภัยจาก มด มอด ปลวกหรือแมลงต่างๆอีกด้วย
  7. PU FOAM ฉีดติดสำเร็จรูปมากับ Metal Sheet ทำให้ติดตั้งง่าย สะดวกในขั้นตอนเดียว ประหยัดเวลา และค่าติดตั้ง