siam-metal-sheet-roofing siam-metal-sheet-roofing1 siam-metal-sheet-roofing2 siam-metal-sheet-roofing3 siam-metal-sheet-roofing4

    อุปกรณ์ยึดแผ่น Sheet holder สกูรมีหลากสีหลายขนาดเพื่อความเหมาะสมกับลักษณะงานแต่ละประเภท ใช้ได้ทั้งแปไม้และแปเหล็ก ขาคลิ๊ปล็อคหรือตัวคลิป (Clip) โดยเฉพาะรุ่น SKL 690 ที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษไร้รอยเจาะง่ายต่อการติดตั้งเพราะใช้วิธียึดแผ่นแบบซ่อนสกรู เพิ่มประสิทธิภาพในการเกาะยึดมากขึ้นกว่าเดิม

    สกรูสำหรับยึดแผ่นหลังคาเหล็ก(roogfin)และยึดวัสดุครอบ(Flashing)

    siam-metal-sheet-screw1 siam-metal-sheet-screw2 siam-metal-sheet-screw3 siam-metal-sheet-screw4
    siam-metal-sheet-detail