ขั้นตอนการติดตั้งหลังคาเหล็ก

  14-01

  ขั้นตอนที่ 1ติดตั้งหลังคาแผ่นแรกโดยให้ลอนตัวเมียอยู่ติดหน้าจั่ว

  14-02

  ขั้นตอนที่ 2 เช็คปลายแผ่นของหลังคาให้ยื่นล้ำไปในแนวรางน้ำอย่างเหมาะสม

  14-03

  ขั้นตอนที่ 3 ยึดสกรูทุกๆ สันลอนบริเวณแปปลาย และแปเดี่ยว ส่วนแปกลางให้ยึดลอนเว้นลอน

  14-04

  ขั้นตอนที่ 4 วางแผ่นหลังคาแผ่นที่ 2 ให้ลอนตัวเมียซ้อนทับลอนตัวผู้ของแผ่นแรก และใช้คีมหนีบบริเวณซ้อนทับแผ่นเพื่อความแน่นในการยึดสกรูทั้งหัวและท้ายแผ่น

  14-05

  ขั้นตอนที่ 5 ทำการยึดสกรูบริเวณซ้อนทับที่สันลอนทุกช่วงแป

  14-06 14-07

  ขั้นตอนที่ 6A-6B หลังติดตั้งแผ่นหลังคาไปประมาณ 10 แผ่น ควรเช็คแนวระดับทุกๆ ระยะ